به نام خداوند بخشنده ی مهربان

برادران گرامی:
زکات:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾
«از اموالشان صدقه بگیر و آنان را با آن پاک و تزکیه کن.»

[ سوره‌ی توبه: 103 ]

معبود به تو می‌گوید: این زکات تو را پاک و تزکیه می‌کند. چه چیزی را پاک می‌کند؟ ثروتمند را از بخل پاک می‌کند. وضعیت ما چگونه هست وقتی به بیماری بدی مبتلا باشیم. بیماری کشنده. بیماری مرگ‌آور. به خدا مبالغه نمی‌کنم. بخل بیماری بدی است که دامنگیر انسان می‌شود و احمق می‌شود، لذا فقیر زندگی می‌کند تا ثروتمند بمیرد.
برادران گرامی:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾
«از اموالشان صدقه بگیر و آنان را با آن پاک و تزکیه کن.»

[ سوره‌ی توبه: 103 ]

ثروتمند را از بخل و فقیر را از کینه و مال را از تعلق حق دیگران پاک می‌کند.

﴿ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾
«و آنان را تزکیه کن.»

نفس ثروتمند را رشد و نمو می‌دهد. لبخند را بر قلب‌های کسانی که به آنان کمک کرده می‌بیند. فکرشان را راحت کرده و دلشان را پاک نموده است. نفس فقیر را پاک می‌کند چون می‌بیند که جامعه به او اهمیت می‌دهد. مال را از تعلق حق دیگری پاک می‌کند. مال را رشد می‌دهد. نفس فقیر را رشد می‌دهد. نفس ثروتمند را رشد می‌دهد. این زکات است:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾
«از اموالشان صدقه بگیر و آنان را با آن پاک و تزکیه کن و برای آنان دعا و طلب آمرزش كن كه قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مايه‌ی آرامش ( دل و جان ) ايشان می‌شود.»

[ سوره‌ی توبه: 103 ]

سپاس خداوند جهانیان را