به نام خداوند بخشنده ی مهربان

رابطه ی گناه من با عدم احساس تقرب و سعادتمندی چیست؟

این گناه حجاب است و این تمام داستان است .

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾
(زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند)

[مطففين :15]

أنا أتحدى إنساناً في الأرض يخترق الاستقامة ويشعر أنه مع الله ، لا يستطيع .
من انسانی را در روی زمین به چالش می کشم که پایبند نیست و احساس می کند با خدا است و نمی تواند.

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾
(زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند)

[مطففين :15]

وقتی چیزی را می گیرید که از شما نیست. برخیزید و نماز بخوانید. با صدای بالا بخوانید. با قواعد تجوید بخوانید. اما راه را بسته خواهید یافت. ارتباط قطع می شود. یک خط تماس با خدا وجود دارد که تنها با پایبندی ممکن است حاصل شود.

سپاس خداوند جهانیان را