به نام خداوند بخشنده ی مهربان

برادران:
پیامبر عليه الصلاة والسلام بر روی منبر خود رفت و پای خود را روی نخستین پله گذاشت و فرمود: آمین و بر روی پله‌ی دومی بالا رفت و فرمود: آمین. بر پله‌ی سوم بالا رفت و فرمود:
آمین. اصحاب چیزی نفهمیدند و وقتی نماز و خطبه تمام شد گفتند: ای رسول خدا، برای چه آمین گفتی؟ فرمود: جبرئیل نزد من آمد و به من گفت: این مهم‌ترین حدیث در خطبه است «ناکام و زیان کار شد آن‌که رمضان را درک نمود ولی گناهانش بخشیده نشد و اگر در ماه رمضان بخشیده نشوید، پس کی؟»
ماه توبه، ماه روزه، ماه تراویح، ماه شب زنده داری در مسجد.
زیان و ضرر کرده هر کس رمضان را درک کند و گناهانش بخشیده نشود، و اگر بخشیده نشود پس کی بخشیده خواهد شد؟

سپاس خداوند جهانیان را