به نام خداوند بخشنده ی مهربان

برادران گرامی:
خطر آثار هنری، فیلم ها خطر بزرگی دارند. شاید یکی از شما احساس کند که خطر آن صحنه های تحریک آمیز است. این یک خطر است.

image


و خطرناک تر از آن این است که فیلم چیزی به نام هدف مطرح می کند. فیلم یک داستان است و هدفی دارد. دردناک این که این فیلم ضد ارزش های دینی را مطرح می کند،

image


مثلا کسی را به شما نشان می دهد که در قصر و در یک خانه ی بسیار با شکوه در یک ویلا زندگی می کند و یک انسان مهم و بزرگ است و بی بند وبار است و نویسنده ی سناریو و طراح داستان شاید شیخ محله را به عنوان یک شخص فقیر به شما نشان دهد که خانه اش آشفته است.

image


فرزندانش خارج از خانه اند. این خطرناک تر از حمله به دین است. این آموزش تصویری از آموزش ادراکی تاثیرگذارتر است.

سپاس خداوند جهانیان را