به نام خداوند بخشنده ی مهربان

ستایش خدای را که پروردگار عالمیان است و درود و سلام بر سرورمان محمد راستین وعده‌ی امانت دار.
ای برادران بزرگوار، چه چیزی مانع آن می‌شود که برادران مخلص و راستینت را به یک شب نشینی در خانه‌ات دعوت کنی؟

image


این که عالم بزرگواری را که به صلاح و علم معروف است دعوت کنی و محور این گفتگو در این دیدار خوش رسول الله باشد. شمائل، اخلاق، محبت، دعوت و معجزات ایشان باشد. این از اصل دین است، بلکه از اصل دعوت به سوی خداست، ولی مبادا، مبادا، مبادا بگویی این عبادت است....

image


عبادات بر اصل ممنوعیت استوار هستند و هیچ عبادتی مشروع نمی‌شود مگر با دلیل قطعی و ثابت ولی اصل در اشیا مباح بودن است و چیزی حرام نمی‌شود مگر با دلیل.

image


و سپاس خدای را که پروردگار عالمیان است و درود و سلام بر سرورمان محمد راستین وعده‌ی امانت دار.

سپاس خداوند جهانیان را