به نام خداوند بخشنده ی مهربان

پیامبر هجرت کرده و تمام شده است. از مکه به مدینه هجرت نمود. اما چرا این خاطره را گرامی می‌داریم. این را گرامی می‌داریم تا منهجی برای هجرت خودمان به دو شهر شبیه مکه و مدینه باشد. روشن‌ترین هجرت اکنون این است که یک انسان در کشوری غربی زندگی می‌کند. زندگی به شکل غیرقابل باوری در آسایش و رفاه است. اما ارزش‌های اسلامی و دینی و اخلاقی در آن جا وجود ندارد. زنا کاری است که هرگز انسان به خاطر آن مجازات نمی‌شود. فسق و فساد و لابالی‌گری در آن جا بسیار عادی است. اگر میان ماندن در این شهرها و درآمد فراوان و خدمات بی‌شمار شهروندی و آزادی لذتبخش آن جا و میان این که ببیند دخترش تحت تأثیر محیط منحرف شده یا عقیده‌ی پسرش و رفتار او تحت تأثیر محیط به انحراف کشیده شده است، مقایسه کند، چه کاری باید بکند؟ باید مکانی را که ممکن است در آن رنج ببرید اما دین خود و دین فرزندانتان محفوظ بماند بر مکانی دیگر که فریبنده و جذاب است اما خانواده و فرزندانتان را با آن فریبندگی از دست می‌دهید، ترجیح دهید.

سپاس خداوند جهانیان را