دایره المعارف علوم اسلامی نابلسی
search

تولد و رشد:

در دمشق در خانواده‌ای بهرمند از علم و دانش بسیار متولد شد، پدرش یکی از علمای دمشق بود و در مساجد دمشق تدریس می‌کرد. او کتابخانه‌ی بزرگی را که حاوی چند نسخه‌ی دست نویس است از خود به جای گذاشته است.
تحصیلاتش را در مدارس ابتدایی، متوسطه و دبیرستان دمشق به پایان رساند سپس به مرکز تربیت معلم پیوست و در سال 1956م از آن فارغ التحصیل شد، سپس در دانشکده‌ی ادبیات (بخش زبان عربی) دانشگاه دمشق مشغول به ادامه‌ی تحصیل شد و در سال 1964م آن را به پایان رساند و مدرک لیسانس ادبیات زبان عربی و علوم مربوطه را کسب کرد، پس از آن به دانشکده‌ی تربیت دانشگاه دمشق پیوست تا تحصیلات عالیه را ادامه دهد و در سال 1966م با درجه‌ی امیتاز مدرک ارشد تربیتی را کسب کرد. در 18/6/1999م بر اساس دستاوردها، مهارت‌ها و تألیفاتش در زمینه‌ی تربیتی مدرک دکتری از ( Trainity college ) به او اعطا شد.

شغل:

هم چنین در تاریخ 27/ 7/ 2015م ضمن مراسم ویژه‌ای که جهت تقدیر و تشکر از خدماتش در زمینه‌ی دعوت اسلامی در عمان برگزار شد؛ دکترای افتخاری از دانشگاه آزاد تخصصی علوم اسلامی و عربی آمریکا را دریافت نمود.

او در عرصه‌ی تدریس در دبیرستان و سپس دانشگاه کار کرد و از سال 1969 تا 1999م به عنوان استاد سخنران در دانشکده‌ی تربیت دانشگاه دمشق مشغول به کار شد سپس به عنوان استاد درس اعجاز علمی در قرآن و سنت در دانشدکده‌های شریعت و اصول دین دانشگاه ازهر، فرع فتح اسلامی در دمشق و استاد درس عقیده اسلامی در دانشگاه ام درمان، فرع مجمع ابوالنور در دمشق و استاد اصول تربیت در دانشگاه طرابلس اسلامی به کارش ادامه داد. 
کتاب‌های زیادی در تخصص دانشگاهی خود تألیف کرده یا در تألیفشان مشارکت داشته است که مهم ترینشان (من أدب الحیاة) است که یکی از کتاب‌های درسی اصلی برای اخذ مدرک دیپلم دبیرستان در شاخه‌ی ادبی و علمی است که حدود ده سال تدریس می‌شد. او در تألیف کتاب تدریس زبان عربی برای دانشجویان آموزش‌های عالی (ارشد تربیتی) در دانشکده‌ی تربیت دانشگاه دمشق مشارکت داشت و کتاب‌های دیگری نیز در تخصص دانشگاهی تألیف نمود یا در تألیفش مشارکت داشت. 
او از همان آغاز زندگی به تحصیل را شروع کرد و نزد چند تن از علمای دمشق به تحصیل دروس شریعت پرداخت. او به تحصیل در تفسیر، حدیث، فقه، سیره و میراث پرداخت و مجوز اسلامی روایت حدیث شریف را از استادش در دانشکده‌ی آداب، دکتر شیخ صبحی صالح، استاد علوم قرآن، علوم حدیث و فقه اللغة از دانشگاه دمشق دریافت کرد.

فعالیتهای دعوی در سوریه:

در سال 1974م به عنوان خطیب منبر پدربزرگش شیخ عبدالغنی نابلسی تعیین شد و در همان مسجد دورههای درسی هفتگی را دایر کرد. در این حلقههای درس، عقیده، تفسیر، حدیث، فقه، سیره و غیره تدریس میکرد که تأثیر به سزایی داشت. دعوت، در مسجد نابلسی بزرگ شد و توسعه یافت تا آن جا که دانشجویان از بیشترین مناطق دمشق و حومه برای طلب علم به آن جا میآمدند تا این که دیگر جایی برای این سیل عظیم وجود نداشت و دانشجویان را بر آن داشت که از وی برای ارائهی دورس علمی در چند مسجد مرکزی دمشق و حومه درخواست کنند. در طی مدتی نه چندان کوتاه به عنوان یکی از سخنرانان و اساتید مسجد جامع بزرگ اموی دمشق کار کرد و درخواستهای زیادی را جهت ارائهی کنفرانس در بیشتر مراکز فرهنگی جمهوری عربی سوریه لبیک گفت. هم چنین در دورهی ائمه و خطیبان غیر عرب زبان طی سه سال در دانشکدهی اصول دین شاخهی دانشگاه ام درمان در مجمع ابوالنور دمشق، عقیده تدریس کرد، به اضافهی کنفرانسهایی که برای ائمه و خطیبان غیر عرب زبانی که از سراسر جهان اسلام میآمدند؛ ارائه نمود. او در گنجاندن مادهی اعجاز علمی ضمن منهج تدریس معهد فتح اسلامی نقش مهمی ایفا کرد و کتابش (موسوعة الإعجاز العلمی) به عنوان کتاب مرجع این مادهی درسی تعیین شد و هنوز هم توسط شاگردانش تدریس میشود.
او تلاش زیادی داشت که یک مجمع اسلامی تأسیس کند که دارای یک مؤسسهی علمی برای نوجوانان، یک دبیرستان رسمی شرعی و یک دانشگاه اسلامی باشد. این کار را با تأسیس مؤسسهی حفظ قرآن کریم آغاز کرد که تأثیر به سزایی در آماده سازی نسلی از جوانان مسلمان و متمایز با فرهنگ متنوع و رفتار منضبط داشت. اکنون این نسل بزرگترین عامل در تدریس معهد و ادارهی آن میباشد. امروزه این مؤسسه بیش از پانصد دانشجوی پسر و دختر در سطوح مختلف سنی دارد که از سراسر دمشق و حومهی آن آمدهاند در کنار آن مرکز تفریحی فرهنگی مخصوص دانشجویان معهد در این مجمع قرار دارد که شامل استخر، زمین بازی و دیگر فعالیتهای ویژه است تا آموزش دینی و شرعی و رفتار اخلاقی با تفریح منضبط و کنترل شده بیامیزد تا نتایج مثبت متنوع و مطلوبی از این مؤسسهی تربیتی حاصل آید.
سپس برای محقق شدن هدف دوم یعنی تأسیس دبیرستان دینی و شرعی اقدام کرد. در این مسیر موانع و سختیهای بسیاری وجود داشت که از سال 1990م شروع شد و تا به حقیقت پیوستن این رؤیا در سال 2006م ادامه داشت. در آن زمان دبیرستان دینی رسمی شیخ عبدالغنی نابلسی با شاخهی پسرانه و دخترانهاش آغاز به کار کرد و مسجد جامع شیخ عبدالغنی نابلسی از یک مسجد جامع ساده برای مقتدیان محله به یک منارهی علمی تبدیل گشت که امروزه از مهمترین منارههای اسلامی سوریه و پیرامونش به شمار میرود و این امر باعث شد نام رسمی مجمع علوم اسلامی شیخ عبدالغنی نابلسی را به خود بگیرد و مؤسسش نهایت تلاش خود را در به کارگیری معلمان و اساتید لایق و مخلص و صاحبان رسالت دعوت در ساخت نسلی متمایز با علم و استقامت به کار گرفت تا این دبیرستان دینی به جایگاه والای شایستهاش دست یابد. طی مدت کوتاهی این دبیرستان با کسب نتایج علمی و تأثیر اخلاقی و کار و تلاش مستمر یکی از برترین دبیرستانهای دینی سوریه شد تا زیبندهی دنشگاه اسلامی پیشرفتهای باشد.

فعالیتهای دعوی در خارج سوریه:

ایشان در چندین کنفرانس از سال 1993م نمایندهی سوریه بود از جمله در کنفرانس اسیسکو (سازمان اسلامی تربیت، علوم و فرهنگ) در سال 1999م در رباط، کنفرانس خانواده در سال 1998م در ابوظبی، کنفرانس فقه اسلامی در سال 1999م در دیترویت ایالات متحدهی آمریکا، کنفرانس جوانان مسلمان در سال 1998 و 1999م در لوس آنجلس، کنفرانس مجلس اعلای امور اسلامی در سالهای 1999، 2005 و 2006م در قاهره. انجمن البرکة اقتصاد اسلامی هشتم در سال 2000م در بیروت، انجمن تجارب وقفی در سرزمین شام در سال 2000م در دمشق، کنفرانس وزیران اوقاف جهان اسلام در سال 2002م در مالزی و کنفرانس توسعهی اجتماعی در دمشق.
همین طور برگههای نقش مؤسسات دینی در توسعهی اجتماعی را در سال 2005م آماده کرد و چندین سال در المجالس الهاشمیة در امان در اردن مشارکت داشت. در جایزهی قرآن کریم دبی نیز برای چند سال شرکت کرد و چندین دعوت و فراخوان به منظور ارائهی جلسات در کشورهای عربی بسیاری مانند لیبی، جزائر، عمان، بحرین، لبنان، اردن، کویت و امارات متحدهی عربی را پذیرفت. هم چنین نمایندهی سوریه در کنفرانس جمعیت در سال 2007م در جزیرهی بالی اندونزی و نیز کنفرانس جمعیت قاهره در سال 2008م بود و نقش مهمی در افشای اهداف این کنفرانس و نقض آن و آگاه سازی امت از خطرات آن چه در این کنفرانس مطرح میشود؛ داشت.
هم چنین در نشست جهانی چهارم در سال 2008م در الجزائر شرکت کرد و در سال 2009م دعوت انجمن اعجاز علمی جهانی در جزائر و نیز دعوتهای رسمی از جمله دعوت حکومت آلمان را با همراهی شخصیتهای رسمی را پذیرفت و با رؤسای دانشگاهی، دینی و سیاسی ملاقات کرد. در پارلمان آلمان سخنرانی کرد و دعوت دولت چین برای بازدید از پکن و اطلاع از اوضاع و احوال مسلمانان در چین را با همراهی شخصیتهای رسمی پذیرفت. هم چنین دعوت رسمی برای بازدید از عربستان سعودی، اردن هاشمی، جمهوری یمن، جمهوری سودان، جمهوری گنیا، دعوت ملی ایالات متحدهی آمریکا و دعوت چند ایالت را پذیرفت.
دعوت از ایشان برای ارائهی کنفرانس در استرالیا در طی چند سال، دعوت اقلیت مسلمان در فرانسه برای چند بار، دعوت اقلیت مسلمان در آلمان، دعوت مسلمانان استانبول برای چند سال، مسلمانان سوئیس و مسلمانان سوئد را نیز پذیرفت. هم چنین کنفرانسهای بسیاری را در لبنان ارائه داد.

فعالیت‌های رسانه‌ای دعوی:

بیشتر فعالیت‌های دعوی به ویژه سخنرانی‌ها، دروس و سخنانی که در کنفرانس‌ها ارائه می‌کرد؛ با توجه به مضمون دعوی متمایز و روش ادبی فنی خاصی که داشت از طریق کانال‌های عربی و اسلامی پخش می‌شد. به همین خاطر برای پخش در رسانه‌های دمشق، ریاض، ابوظبی، جزائر، عمان، قطر، قاهره و دیگر رسانه‌های مخصوص لبنان، اردن، فلسطین، آمریکا، استرالیا آماده بود، به اضافه‌ی پخش مداوم درس‌هایش از طریق کانال قدس در طول ده سال که در دو سوم سوریه، اردن و شمال فلسطین اشغالی نیز قابل دریافت بود.
او دارای کنفرانس‌ها، انجمن‌ها، گفت‌وگوها و برنامه‌های ویدیویی ایت که از طریق کانال‌های تلویزیونی رسمی و خصوصی، عربی و اسلامی به ویژه کانال اقرأ و کانال رسالت پخش شدند. از بارزترین برنامه‌هایی که این کانال‌ها از او پخش کردند؛ مجموعه درس‌های شرح اسماء الله الحسنی، تفسیر سوره‌ی اعراف، اسلام و زندگی، فقه متمدنانه، ایمان اخلاق است و دیگر برنامه‌های مستقیمی که تأثیر به سزایی در دنیای اسلام داشت.

سایت‌هایش در اینترنت:

1_ دائرة المعارف علوم اسلامی نابلسی:
برای تمام مسلمانان. این دایره المعارف شامل تمام خطبه ها و سخنرانی های ایشان در زمینه عقیده، تفسیر قرآن، شرح حدیث شریف، سیره و تربیت اسلامی و نیز شامل حدود ۲۵۰۰۰۰ صفحه به زبان عربی است که در نه سایت در دسترس است و دو تا به زبان روسی و هندی به زودی منتشر خواهد گردید و هفت تا دیگر به زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، چینی، اسپانیایی، فارسی و ترکی می باشد. سایت فارسی در بردارنده ی تعدادی از دروس ترجمه شده در زمینه های مختلف اسلامی است و به روز آوری سایت و محتوای آن به طور مستمر در حال انجام است
آدرس دایره المعارف عربی در اینترنت می باشد. این جا را کلیک کنید
آدرس سایت فارسی دایره المعارف  این جا را کلیک کنید

٢- سایت محمد صلى الله عليه وسلم:
هدف از آن شناساندن دین اسلام، خداوند متعال و سرورمان محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن کریم، ارتباط اسلام با جامعه و این برای غیر مسلمانان و تازه مسلمانان است که به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی موجود می‌باشد. آدرسش در اینترنت : این جا را کلیک کنید

٣- کانال ویدئویی دائرة المعارف نابلسی با زبان‌های عربی ،انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی.
که شامل تمام جلسات ویدئویی ماهرانه و باکیفیت عالی است که این جلسات را با متن‌های اصلی دائرة المعارف و آدرسشان مرتبط می‌سازد :
 این‌جا را کلیک کنید

٤_ کانال صوتی دائرة المعارف نابلسی به زبان عربی و آدرسش این است:
این جا را کلیک کنید

٥ – کتابخانه‌ی متنی مجانی دائرة المعارف نابلسی:
که شامل 150 کتاب موضوع بندی و فهرست بندی شده همراه با تصاویر واضح در مورد علوم مختلف اسلامی است که هر بازدید کننده‌ای می‌تواند وارد آن شود و در اهداف دعوی مختلف از آن بهره گیرد و ترجمه‌ی آن را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی شروع کرده‌ایم و اکنون تا پایان ترجمه‌ی اولین کتاب «عقیده و اعجاز» متشکل از چیزی حدود ششصد و پنجاه صفحه چیزی نمانده است و آدرسش این است: این جا را کلیک کنید

٦- کتابخانه‌ی صوتی مجانی دائرة المعارف نابلسی:
شامل بیش از ده هزار فایل صوتی است و به راحتی توسط هر بازدید کننده‌ای قابل دانلود می‌باشد. آدرسش این است:
کتابخانه‌ی صوتی مجانی دائرة المعارف نابلسی این جا را کلیک کنید

٧- دائرة المعارف اعجاز علمی در آفاق و انسان:
که شامل پانصد جلسه همراه با متن و آراسته با تصاویر کاملاَ ماهرانه است، آدرسش این جا را کلیک کنید روزانه حدود یک ملیون انواع مختلف فایل‌های متنی، ویدویی و صوتی دانلود شده و یکی از پربازدیدکننده ترین سایت‌های در سطح جهانی می‌باشد

دانلود از این سایت ها به بیش از یک میلیون فایل اعم از متنی، تصویری و صوتی در روز می رسد و رتبه ی سایت در میان سایت های جهان در جایگاه بالایی قرار گرفته است. :

هم چنین از طریق مجمع علوم اسلامی شیخ عبدالغنی نابلسی، سوریه، دمشق، خیابان شیخ عبدالغنی نابلسی:


  • تلفن: 2770024 11 00963
  • موبایل : :211927 944 00963
  • ص.پ : 7040 دمشق - سوريه
  • شماره تلفن دفتر :


    00962797934114

تألیفات و کتاب‌هایش:

تفسیر قرآن کریم نابلسی در ده جلد، دائرة المعارف اسماء الله الحسنی در چهار جلد، دائرة المعارف اعجاز علمی در قرآن و سنت در دو جلد، کتاب فرزنداتمان نخستین برگ برنده در دو جلد.
کتاب‌هایش: دیدگاه‌هایی در اسلام، تأملاتی در اسلام، درخشش‌هایی در اسلام، مؤلفه‌های تکلیف، پیروزی خدا کی فرا می‌رسد، بهار ایمان، نداء خداوند به مؤمنان، قوانینی از قرآن کریم، راه و روش توبه کنندگان.
کتابچه‌هایش: سخنان درخشان و دیدارهای مفید با شعراوی، اسرا و معراج، هجرت، حج، گذشت اسلام و انسانیت محمد و «جواب پاپ».
برخی از این کتاب‌ها بیش از بیست بار به چاپ رسیده است.

مقالههایش در روزنامهها و مجلات:

او مقالات بسیاری در مجلات (نهج الاسلام) صادره از دمشق که در اشراف و نظارت آن مشارکت دارد، مجلهی (منبر الداعیات) صادره از بیروت، مجلهی (المیرا) صادره در لندن، روزنامهی (کوپنهاگن پوست) دانمارکی و چندین مجلهی دیگری که در دمشق منتشر میشود؛ نوشته است.
او مقالات و گفتوگوهای چاپ شدهای در روزنامههای عربی و بین المللی مانند روزنامهی (المسلمون) صادره از لندن، روزنامهی (الاعتدال) صادره توسط مهاجرین سوریه در آمریکا، روزنامهی (الدیار) صادره توسط اقلیت عرب در استرالیا (سیدنی) دارد.

مؤسساتی که بنیان نهاد:

او عضو مؤسس مجمع (مکافحة التدخین والمواد الضارة) و رئیس سابق انجمن (حقوق کودک) است که هر دو در سوریه می‌باشند.