Karanlık Mod
15-04-2024
Logo
Din ve Hayat – 003: Zor Bir Kale Olmalısın
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 
Din ve Hayat – 003: Zor Bir Kale Olmalısın
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve Selam sözünün eri ve güvenilir olan Rasulullah (s.a.v)’e olsun. 
Kardeşlerim, artık vaazları dinlemekten amele, harekete geçmeliyiz, çaba göstermeli, çalışmalı, yorulmalı ve üretmeliyiz.
Dini hutbelerden edindiklerimizden yola çıkalım, reele, gerçeğe bakalım. Neden Müslümanların şu anki hali iyi bir durumda değil?
Bu Herkesin Sorumluluğu:
Sorunlarımız çözülmedikçe, işsizlik, fakirlik, okuma yazma bilmeme, evlenmeme oranları düşmedikçe, ithalat azalıp ihracatımız artmadıkça, aramızda birbirimizi dışlamayı bırakıp düşmanlarımıza karşı birleşmedikçe, biz harekete geçmedikçe ve bu soyutlanmadan kurtulmadıkça bu böyle devam edecek.
Bu monotonluktan ayrılmadıkça hiçbir şey değişmeyecek. Yiyor, içiyor, haberleri izleyip yorum yapıyor, insanları eleştirip suçluyor, hiç bir şey yapmıyoruz. Bu artık bizim kültürümüzün, umutsuzluk kültürünün bir parçası, bir örneği haline geldi. 
Hayal kırıklığı, her söylenene şüphe ile yaklaşma, her üretilen şeyin içini boşaltma kültürü yaygınlaştı.
Müslüman olumlu şeylere inanmaz, der ki, bu bir oyun, bir komplo, biz insanız onlar da insan. Bizim topluma girmemiz, ümmetin kaygılarını taşımamız ve bir şeyler için çabalamamız gerekiyor.
İçinizden biri zor ve sağlam bir kale olmalı, kolay vazgeçenler çoktur. Daha önce de bahsetmiştim. Sana yurtseverlikten, insan hak ve ilkelerinden bahsederler… Ama bazı sebeplerden dolayı bunları uygulamaktan kaçınırlar. O sebepler de çoğu zaman yine milli ve vatanî sebeplerdir. Kişi sorununu çözecek bir miktar para alınca tüm kanaat ve düşüncelerinden vazgeçer.
Bu tavır bedeli olan bir tavırdır. Bu bedel ne kadar yüksek olursa olsun, herhangi bir bedelin varsa hiçbir kıymetin olmaz. Mümin çok zor bir kaledir. Onun bir bedeli yoktur. Ne kadar ödenirse ödensin kanaatinden vazgeçmez.
(( والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه))
[ السيرة النبوية ]
"Bunu bilesin ki, ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar, yahut ben bu uğurda canımı veririm." (Siret-i Nebevi)
Değerli kardeşlerim, ben şu anda gençlere sesleniyorum. Neden büyük işler yapmıyorsunuz, vallahi her şey elinizde. Kahramanlığın mala, soya, lüks bir eve ihtiyacı yoktur. Dünyada var olan kahramanlar hep mütevazı evlerde fakirlik içinde yaşadılar.
Özellikle gençlerde kahramanlık ruhunu uyandırmak istiyorum. Asla yalan söylemeyen çok dürüst insanlar olamaz mısınız?
Asla ihanet etmeyen güvenilir insanlar olamaz mısınız? Bu mümkündür. Asla ayağınız kaymadan iffetli gençler olamaz mısınız? Olabilirsiniz. Dilinize hâkim olamaz mısınız? Yapabilirsiniz. Eve girdiğinizde aile fertleriniz gibi etrafınızdakilere karşı merhametli olamaz mısınız?
Bunlar mümkündür. Ahlaki ilkelerin paraya, prestije, makama ihtiyacı yoktur. Toplumda düşük bir makamda olmanıza rağmen insanların en mutlusu olabilirsiniz. Allah yarattıklarının çoğuna sağlık, zeka, mal ve güzellik verir. Fakat müminlere onlardan kat kat fazla sekinet ve huzur verir.
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve Selam sözünün eri ve güvenilir olan Rasulullah (s.a.v)’e olsun. 

Mevcut Diller

Resmi Gizle