حالت سیاه
23-04-2024
Logo
مناسبت‌های دينی – شگفت انگیز 002 – باید به دین و عیدهایمان مباهات ورزیم
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

حمد و سپاس خداي را که پروردگار عالميان است و درود و سلام بر سرورمان محمد راستين وعده‌ي امانت دار.

image


اي برادران بزرگوار: هر چيزي تو را از بودن در اصل دين دور مي‌کند خطرناک است.

image


و هر چيزي که تو را به بودن در اصل دين نزديک مي‌کند براي تو در زندگي مفيد است.

image

وقتي تو تصور مي‌کني که دين عبارت از پنج بند است، روزه و نماز و حج و زکات و شهادتين در واقع تو چيزي نمي‌فهمي. من مبالغه نمي‌کنم. دين پانصد هزار بند است.. تو عيد داري.

image

تو ارزش‌هايي داري، تو منهج و برنامه‌اي داري، تو يک قانون اساسي داري، تو قواعدي داري، تو راه و روشي داري، تو نظامي داري و تو شريعتي داري.

image


تو راه حلي براي هر مشکلي که مردم از آن رنج مي‌برند داري، پس چرا نسبت به اين دين بزرگ ابراز بي‌نيازي کنيم و به کارهايي که ديگران مي‌کنند چنگ بزنيم؟
و سپاس خداي را که پروردگار عالميان است و درود و سلام بر سرورمان محمد راستين وعده‌ي امانت دار.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر