حالت سیاه
08-02-2023
Logo
کتاب‌های الکترونیکی - تربيت اسلامی: 01 - كتاب تربيت فرزندان در اسلام
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

دانلود كتاب

كتاب تربيت فرزندان در اسلام

استمرار وجود انسان با تربيت فرزندانش ممکن است و این کتاب یک تطبیق علمی و برنامه‌ی زندگی برای احکام تربیت فرزندالن است.

تعداد صفحات نسخه‌ي فارسي كتاب 483 صفحه

أهميت تربيت فرزندان - تربیت عقلی
تربیت ایمانی - تربیت روانی
تربیت اخلاقی - تربیت جنسی
تربیت بهداشتی - تربیت اجتماعی
کودکان نهال‌های زندگی، میوه‌های امید، نور چشم، گل‌های امت، شکوفه‌های امت، بشارت {يا زكريا إنا نبشرك بغلام} «ای ذکریا ما مژده‌ی تولد یک نوزاد پسر را به تو می دهیم.» و نور چشم هستند.

{ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما}
«پروردگارا، از همسران و نسل ما برای مامايه‌ی چشم روشنی ببخش و ما را امام متقیان نما.»

آنان عشق و رحمت هستند.

{ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة}
«يكی از نشانه‌های خدا این است كه از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید و در میان شما و ایشان مودت و رحمت انداخت.»

علمای تفسیر گفته‌اند:: مودت و رحمت که در آیه ذکر شده همان فرزندان هستند که زینت زندگی دنیا هستند.

{المال والبنون زينة الحياة الدنيا}
«مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند.»

لذا – ای برادران -: سرپرستی فرزندان یک وظیفه‌ی دینی است و دوست داشتن آنان قربت و نزدیکی به خداست، چون آنان محبوبان خدا هستند.

باب اول: فضل تربیت درست

فصل اول

1- مقدمه‌ای درباره‌ی تربیت فرزندان – سرپرستی فرزندان یک وظیفه‌ی دینی است 
خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- اهميت تربيت فرزندان

خواندن درس
-----------------------------------------------------

فصل دوم: تربیت ایمانی و اخلاقی

1- تربیت ایمانی

خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- تربیت اخلاقی -1- پیوند محکم میان ایمان و اخلاق

خواندن درس
-----------------------------------------------------

3- تربیت اخلاقی -2- الگو قبل از دعوت - دروغ

خواندن درس
-----------------------------------------------------

 

باب دوم: تربیت بدنی

فصل اول: تربیت بهداشتی

1- اهمیت دادن به سلامتی و بهداشت فرزندان
خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- ارشادات پیامبر علیه الصلاة والسلام درباره‌ی سلامتی و بهداشت
خواندن درس
-----------------------------------------------------

3- پدیده‌ی دخانیات

خواندن درس
-----------------------------------------------------

 

فصل دوم: تربیت عقلی

1- علم

خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- روشن دریافت و گرفتن علم در اسلام

خواندن درس
-----------------------------------------------------

3- ارزش علم

خواندن درس
-----------------------------------------------------

4- طلب علم بر هر مسلمانی فرض است

خواندن درس
-----------------------------------------------------

فصل سوم: تربیت روانی

1- پدیده‌ی خجالت کشیدن

خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- پدیده‌ی ترس

خواندن درس
-----------------------------------------------------

3- حکمت تربیت فرزندان

خواندن درس
-----------------------------------------------------

4- پدیده‌ی حسادت

خواندن درس
-----------------------------------------------------

5- سبب بیماری‌های روانی کودکان

خواندن درس
-----------------------------------------------------

باب سوم : تربیت اجتماعی

فصل اول: آداب خانوادگی

1- گفت‌گو در میان پدر و فرزند

خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- هنر سخن گفتن

خواندن درس
-----------------------------------------------------

3- آداب شوخی کردن

خواندن درس
-----------------------------------------------------

4- آداب غذا خوردن - 1 اخلاق الگو

خواندن درس
-----------------------------------------------------

5- آداب غذا خوردن - 2 ذكر نام الله

خواندن درس
-----------------------------------------------------

6- آداب غذا خوردن -3- آداب نوشیدن

خواندن درس
-----------------------------------------------------

فصل دوم: پدیده‌های ناپسند

1- پدیده‌ی دزدی

خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- پدیده‌ی بد دهنی

خواندن درس
-----------------------------------------------------

فصل سوم: آداب بیرون خانه

1- امر به معروف و نهی از

خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- آداب عمومی و خصوصی یک مؤمن

خواندن درس
-----------------------------------------------------

3- ادب کردن کودکان بر شناخت حقوق بزرگ‌ترها

خواندن درس
-----------------------------------------------------

4- احترام به بزرگ‌تر

خواندن درس
-----------------------------------------------------

5- قدردانی از بزرگان و معلمان

خواندن درس
-----------------------------------------------------

6- صله‌ی رحم - 1 صله‌ی رحم وسیله‌ای برای نیکی به پدر و مادر بعد از مرگ آنان

خواندن درس
-----------------------------------------------------

7- صله‌ی رحم - 2 صله‌ی رحم از لوازم ایمان به خدا و روز آخرت هست

خواندن درس
-----------------------------------------------------

8- نیکی به همسایه

خواندن درس
-----------------------------------------------------

9- خصلت اخلاقی ایثار

خواندن درس
-----------------------------------------------------

فصل چهارم: تربیت جنسی

1- آداب اجازه گرفتن فرزندان

خواندن درس
-----------------------------------------------------

2- پایین گرفتن چشم

خواندن درس
-----------------------------------------------------

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر