حالت سیاه
08-02-2023
Logo
پایه‌های ایمان - شگفتی: 001 – تو مختار هستی یا مجبور؟
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سرورمان محمد راستین وعده‌ی امانت دار. اگر پرده برداشته شود شما حقیقت را انتخاب می‌کنید. شما در مرد یا زن بودن و در انتخاب پدر و مادر، مکان ولادت، زمان ولادت و در ویژگی‌های خود مجبور و بی‌اختیار هستید.

image


اما درباره‌ی آنچه در آن مکلف هستید، مختار می‌باشید. خداوند عزوجل شما را به نماز دستور داده است و شما مختار هستید نماز بخوانید یا نخوانید. شما را به پایبندی دستور داده و شما مختار هستید که پایبند باشید یا نباشید. شما را به راستگویی دستور داده است. راست بگویید یا نگویید. شما را به

image


عدالت ورزی دستور داده چه انصاف ورزید چه نورزید. شما را دستور داده به آن‌چه پیرامون شما قرار دارد مهر بورزید شما یا محبتت می‌کنید یا سنگدلی می‌کنید. شما را به نیکی به والدین دستور داده شما یا نیکی می‌کنید یا نافرمانی می‌کنید. شما در تکلیفات خود مختار هستید.

image


اما مهم‌ترین چیزی که باید در موضوع جبر بدانید این است که چیزی که خداوند به سمت شما فرستاده یا شما را در آن قرار داده بهترین چیزی است که می‌تواند شما را خوشبخت کند یا شما را حفظ نماید.

منبع
عقيده اسلامی - عقيده و اعجاز - درس : 28 – ارکان تکلیف : اختيار -1- انسان مجبور است یا مختار -1- انسان در حمل امانت مختار است

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر