وضع داكن
08-02-2023
Logo

دانشنامه اسپانیایی

 
 
 
 
 

سایت علوم اسلامی نابلسی به زبان اسپانیایی برای گویشوران این زبان در جهان که حدود 450 میلیون نفر هستند روی آورده تا دروازه ای برای ارائه ی اسلام میانه و معتدل از منابع درست آن و ترجمه ی انواع دانش های اسلامی برای اسپانیایی زبان ها برای بهره ی فراگیر باشد و برای تمام علاقمندان در دسترس باشد.

 
 


رسانه های اجتماعی :