وضع داكن
08-02-2023
Logo

دانشنامه فرانسه

 
 
 
 
 

با افزایش گویشوران زبان فرانسه در جهان به حدود 213 میلون نفر این امر اهمیت پیدا کرد که منبری برای ارائه ی دین اسلام به این زبان باشد تا برای علاقمندان به آشنایی با دین اسلام و ژرف اندیشی در آن و بهره بردن از منابع علوم آن این دین را به این زبان نیز ارائه دهد. بنابراین این سایت در درجه ی دوم ترتیب زمانی در میان سایر سایت های غربی دانشنامه ی علوم اسلامی نابلسی است.