مادری که فرزندانش را تربیت می‌کند، بزرگ ترین خدمت را به جامعه می‌کند. آنان را بر صداقت، امانتداری، عفت و استقامت تربیت می‌کند. به جسم، منافع، عقل، تحصیل و نیازهایشان اهمیت می‌دهد

مأموریت بسیار مهمی که به عهده‌ی زن گمارده شده است
تفاوت بدعت و سنت حسنه

شرح حديث شريف - إتحاف المسلم– درس (41-44): تفاوت بدعت و سنت حسنه

-

یک پرسش -

تفاوت میان بدعت و سنت حسنه چیست؟ -

نمونه‌هایی از سنت حسنه

ادامه ی خواندن
خ1 – گرامیداشت ولادت حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و پاکیزه داشتن حیوان ذبح شده ، خ2 – حکمت الهی از رویدادهای اخیر

خطبه‌ی صوتی (62) : خ1 – گرامیداشت ولادت حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و پاکیزه داشتن حیوان ذبح شده ، خ2 – حکمت الهی از رویدادهای اخیر.

-

دیدگاه هرقل نسبت به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم -

برخی از ابعاد شخصیتی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از دیدگاه سیره نویسان مسلمان -

حکمت الهی در رویدادهای اخیر

ادامه ی خواندن
هجرت در راه خدا و هجرت در راه شیطان

درس(46-69): تفسير آيات 97-100، هجرت در راه خدا و هجرت در راه شیطان

-

نفسی که ذات انسان است نزد او امانت است -

برخی از نشانه‌های آخر الزمان -

مؤمن باید در کشوری اقامت کند که بتواند در آن خدا را بپرستد

ادامه ی خواندن
درس ( 39-40): چشم و حسد -3- درمان حسد

عقیده – عقیده از دیدگاه قرآن و سنت - درس ( 39-40): چشم و حسد -3- درمان حسد

-از ويژگی‌های انسان حسود در قرآن کریم

-جنبه‌های مبارزه‌ی حسود با پروردگارش از دیدگاه قرطبی

-راه درمان حسد چیست؟

ادامه ی خواندن
درس ( 13-40) : آداب و اركان گواهی دادن به این که محمد رسول الله است

عقیده - عقيده از دیدگاه قرآن و سنت - درس ( 13-40) : آداب و اركان گواهی دادن به این که محمد رسول الله است.

-از جمله آدابی که قرآن کریم در قبال رسول الله بیان کرده است

-از نشانه‌های محبت خداوند

-مقتضیات گواهی دادن به پیامبری محمد صلی الله علیه وآله وسلم

ادامه ی خواندن