ایمان به پیامبران و فرستادگان و کتاب‌هایشان

عقیده‌ی اسلامی - درس (24-63) : ایمان به پیامبران و فرستادگان و کتاب‌هایشان

-از مستلزمات ایمان به خداوند

-معنای نبوت و رسول و تفاوت میان آن‌ها

-مقام پیامبر و مؤمن نزد خداوند چیست؟

ادامه ی خواندن
خ1 – نهی از خلوت و اختلاط 1، خ 2 – ضوابط شرعی اختلاط

خطبه‌ی جمعه - خطبه 1110: خ1 – نهی از خلوت و اختلاط 1، خ 2 – ضوابط شرعی اختلاط

-حرمت اختلاط

-انسان باید میان خود و گناهان منطقه‌ی امنی قرار دهد

-ضوابط شرعی که شریعت برای ملاقات مردان و زنان بیان کرده است

ادامه ی خواندن
عيد قربان – هدف از عید

مناسبت‌های دينی 06: عيد قربان – هدف از عید.

-در ارتباط با عید قربان

-تکبیر در عید

-عید و صله‌ی رحم

ادامه ی خواندن
خ1 - عيد قربان ( وقوف درعرفه ) ، خ2 – قربانی ها

خطبه جمعه - خطبه 0350 : خ1 - عيد قربان ( وقوف درعرفه ) ، خ2 – قربانی ها.

-چرا خداوند آن را خانه نامیده است ؟

-سلامت یک چیز است و امنیت چیز دیگری است

-زندگی دل

ادامه ی خواندن
درس 62: فضیلت دهه‌ی ذی حجه

فقه اسلامی - موضوعات متفرقه - درس 62: فضیلت دهه‌ی ذی حجه.

-عبادت دلیل وجود انسان

-بزرگی خداوند

-بهترین کار در این دهه

ادامه ی خواندن